Izjava o zaštiti podataka

Zaštita osobnih podataka građana EU

GDPR (punim nazivom: Opći zakon o zaštiti podataka) je najveća promjena u europskom zakonodavstvu u cilju zaštite osobnih podataka građana EU tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Glavni cilj GDPR-a je da maksimizirati zaštitu osobnih podataka u EU, što će utjecati i na objavljivanje informacija i internet oglašavanje. Zaštita osobnih podataka primjenjivat će se na sve entitete unutar Europske unije. Alkemija portal se želi u potupunosti pridržavati pravila. Aktivno se pripremamo za i provodimo zahtjeve novog zakonodavstva. Za Vas, kao objavljivača koji prikazuje svoje informacije, osigurat ćemo da se objave prikazuju na Alkemija stranici u skladu sa novim pravnim okvirom. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnom zakonodavstvu koje definira provedbu uredbe o zaštiti podataka. Uredbu o općoj zaštiti podataka (“GDPR”) koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. Da bismo bili u skladu s zahtjevima za pristanak na GDPR, moramo potvrditi da želite primati sadržaj od nas. Više o ovim uredbama možete saznati klikom na njihov naziv: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) Zakon o zaštiti osobnih podataka. Nadamo se da Vam je naš sadržaj koristan. Ako želite nastaviti dobivati povremene obavijesti od nas molim Vas da ažurirate postavke pretplate. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Hvala na razumijevanju i suradnji, ALKEMIJA team, travanj/svibanj 2018 ALKEMIja.hr
Izjava o zaštiti podataka ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska (u daljem tekstu: „ALKEMIJA“), posebno se raduje Vašem zanimanju za web stranicu www.alkemija.hr, te Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno i želimo da se prilikom posjeta našoj web stranici osjećate ugodno. Opći uvjeti korištenja stranice Ove web stranice namijenjene su upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa zadnjim informacijama ALKEMIJA -a. Vaš pristup i korištenje web stranica ALKEMIJA ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da ALKEMIJA neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Opći uvjeti korištenja web stranica Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala i usluga, te materijala s Internet stranica ALKEMIJA pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Stranicama www.alkemija.hr, se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju ALKEMIJA izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira ALKEMIJA . Ove web stranice otvorio je ALKEMIJA isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja ALKEMIJA . Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne. Podaci o uslugama Ove stranice na općenit način predstavljaju informacije ALKEMIJA dostupne u Republici Hrvatskoj. Informacije koje ALKEMIJA objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim ALKEMIJA ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama. Usluge ALKEMIJA zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike i informacije, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene ALKEMIJA ne snosi odgovornost. ALKEMIJA ne preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete ALKEMIJA smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, ALKEMIJA neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama. Osobni podaci Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga ALKEMIJA može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, ALKEMIJA neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znači da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka društva ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama ALKEMIJA. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka ALKEMIJA j.d.o.o., Stipanovićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Povjeravanjem svojih osobnih podataka ALKEMIJA www.alkemija.hr na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona). Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska, možete iskoristiti sljedeća prava: Dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani; Ažurirati poslane osobne podatke; Uskratiti odobrenje za daljnje držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju. Javni podaci Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.
  1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka putem www.alkemija.hr
ALKEMIJA www.alkemija.hr prikuplja, pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo ako je to dozvoljeno na temelju zakonskih propisa ili ako ste Vi dali svoj pristanak. Podatke dobivamo na dva načina
  1. Podaci koje nam Vi dajete:
Možete koristiti našu web stranicu a da nam ne date direktno Vaše osobne podatke. Za neke usluge, kao primjerice “Obrazac za kontakt”, tražit ćemo od Vas osobne podatke kao npr. ime i prezime, i e-mail adresu kako bi tražena usluga bila brzo i zadovoljavajuće riješena ili kako bi se uopće mogla ponuditi određena usluga. Detaljne informacije o svim uslugama koje Vam ALKEMIJA www.alkemija.hr nudi na ovoj stranici naći ćete pod III. dijelom ove Izjave o zaštiti podataka.
  1. Podaci koje dobivamo kad Vi koristite naše usluge:
Neki podaci nastaju automatski zbog tehničkih razloga već onda kad posjetite našu internet stranicu. Ovdje se ubrajaju i podaci web poslužitelja. Pri svakom Vašem pristupanju nekoj stranici iz naše ponude i kod svakog pozivanja neke datoteke pohranjuju se podaci pristupa o tom procesu u jednoj protokol datoteci na našem serveru stranicu s koje je tražena nova stranica ili datoteka naziv tražene datoteke ili stranice datum i vrijeme traženja, uspješnost traženja te opterećenost servera u vrijeme upita prenesenu količinu podataka IP adresu koju Vam je dodijelio Vaš pružatelj usluga Pohranjeni podaci analiziraju se isključivo anonimno u statističke svrhe. Izjava o zaštiti podataka Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka ALKEMIJA www.alkemija.hr. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka ALKEMIJA www.alkemija.hr te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane ALKEMIJA www.alkemija.hr , u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja. Suglasni ste i prihvaćate da ALKEMIJA www.alkemija.hr može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama. Linkovi ALKEMIJA www.alkemija.hr čini sve što je u kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših web stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, ALKEMIJA www.alkemija.hr nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice. Svi dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni su samo Vama ali ALKEMIJA www.alkemija.hr ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri. S tim u svezi ALKEMIJA www.alkemija.hr ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima: ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama, ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima. Newsletter Vaše osobne podatke prikupljene putem prijave na newsletter, a posebno informacije o područjima interesa, koristimo kako bismo Vas pravodobno obavijestili o novostima, uslugama i proizvodima. Dajući nam svoje ime, omogućujete nam osobno obraćanje i jednostavno upravljanje Vašim podacima. ALKEMIJA www.alkemija.hr . Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama. Opoziv date suglasnosti (korištenje e-mail adrese i osobnih podataka) je moguć u svakom trenutku. Molimo da se u tom slučaju obratite našoj službi za korisnike na e-mail adresu info@alkemija.hr Upute za odjavu možete pronaći na kraju svakog newslettera. Facebook stranica ALKEMIJA www.alkemija.hr ALKEMIJA www.alkemija.hr Vam i putem Facebook-a pruža opsežnu osobnu podršku. Podaci se isključivo koriste za pružanje odgovora na Vaše pitanje, a ne u reklamne svrhe. ALKEMIJA www.alkemija.hr i ne prosljeđuju se Facebooku. Kako biste stupili u kontakt s ALKEMIJA www.alkemija.hr putem Facebooka, morate se prijaviti na Facebook. Pritom Facebook vjerojatno prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke. ALKEMIJA www.alkemija.hr nema nikakav utjecaj na ovakav način postupanja i obrade podataka. ALKEMIJA www.alkemija.hr ne prima nikakve osobne podatke od Facebooka. Više informacija o obradi podataka putem Facebooka možete naći na: https://www.facebook.com/about/privacy/ Ograničenje odgovornosti Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih. Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. ALKEMIJA www.alkemija.hr ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Ni pod kojim uvjetima ALKEMIJA www.alkemija.hr ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane. Sadržaj ALKEMIJA www.alkemija.hr web stranica nije ugovorno vezan. Informacije na web stranici odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom usluga pruženih od strane ALKEMIJA www.alkemija.hr . Moguće su pogreške ili propusti. Do zakonom predviđenih ograničenja, ALKEMIJA www.alkemija.hr neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika. Primjenjivo pravo Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravo kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima. ALKEMIJA www.alkemija.hr ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu. Ažuriranje općih uvjeta ALKEMIJA www.alkemija.hr zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link “Pravne informacije” koja se nalazi na dnu web stranice.
  1. Važni pojmovi
Osobni podaci Osobni podaci su podaci koji omogućuju određivanje o kome se radi. Pritom nije bitno, može li se odrediti osoba na temelju jedne jedine informacije, jer će to rijetko biti slučaj. Što se više informacija i podataka spoji, lakše je odrediti osobu o kojoj se radi. U osobne podatke ubrajaju se ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe. IP adresa Internet Protocol (IP)-adresa jednoznačan je broj dodijeljen Vašem računalu. Ona je nužna kako biste se uopće kretali internetom, na nju se šalju svi podatkovni paketi koji su Vam potrebni za kretanje Internetom. Većini privatnih priključaka dodjeljuje se nova IP adresa svaki put kad se odspoji s internet providera. To se događa minimalno jednom dnevno. IP adrese osim toga ostavljaju povratnu informaciju o tome iz koje zemlje se neko osobno računalo spojilo na određenu internet adresu. Mrežni kolačići “Cookies” Kad netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ‘ “cookie” se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić ‘ “cookie”) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu. Jedna od funkcija mrežnog kolačića ‘ “cookie” je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju ALKEMIJA www.alkemija.hr web stranice. Google Analytics Za poboljšanje naše internet ponude koristimo Google Analytics , uslugu analize weba Google Inc („Google“). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućavaju analizu upotrebe internetske stranice koju koristite. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice dobivene kolačićima šalju se na Google server u SAD te se ondje pohranjuju. Zbog aktivacije IP anonimizacije na ovoj internetskoj stranici, Google će Vašu IP adresu skratiti unutar država članica Europske unije ili unutar drugih država koje su sklopile dogovor o europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenijeti na Gogleov server u SAD-u gdje će biti skraćena. Po nalogu vlasnika internet stranice Google će te informacije koristiti kako bi analizirao Vaše korištenje internet stranice, kako bi sastavio izvješća o aktivnostima na internet stranici te kako bi pribavio vlasniku internet stranice daljnje usluge povezane s korištenjem određene internet stranice i interneta. IP adresa koju prosljeđuje Vaš preglednik u okviru Google Analytics ne spaja se s drugim Google podacima. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera Vašeg preglednika; međutim, u tom slučaju možda nećete moći u punom opsegu koristiti sve funkcije ove internet stranice. Daljnje informacije o zaštiti podataka kod Google Analytics pronaći ćete ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hr III. Informacije i kontakt Zadržat ćete kontrolu nad svim osobnim podacima koje nam online putem stavljate na raspolaganje. Na Vaš zahtjev rado ćemo Vas pismeno i bez naknade obavijestiti o tome, da li i koji osobni podaci su pohranjeni. Možete tražiti i brisanje Vaših podataka koji su pohranjeni kod nas ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje ugovornih odnosa između Vas i nas ili ukoliko ih nismo dužni čuvati zbog zakonskih razloga. Vaš upit, te ostala pitanja o Izjavi zaštite podataka pošaljite na e-mail adresu info@alkemija.hr ili nam se obratite pismeno na ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska